0-0-60 ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง และเผือก ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อคุณภาพของไม้ผลเช่น องุ่น เงาะ ส้ม มะม่วง เป็นต้น ใส่หลังจากติดผลแล้ว ประมาณ 20-30 วัน และใช้กับปาล์มเพื่อสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต

แนะนำใช้กับ
  • ปาล์มน้ำมัน อายุ 5 ปีขึ้นไป (อัตราการใช้ 0.5 กก./ต้น) ช่วยเพิ่มขนาดผล ทะลายปาล์มน้ำมัน
  • พืชไร่ มันสำปะหลัง หอม กระเทียม ผักกาดหัว ใช้แต่งหน้าในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต (อัตราการใช้ 25-30 กก./ไร่) เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน