12-3-36 ใช้ได้กับพืช ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง พืชไร่ประเภทหัว บำรุงผลเพิ่มคุณภาพผลิต

แนะนำใช้กับ
  • ปาล์มน้ำมัน (อัตราการใช้ 12 กก./ต้น/ปี) สำหรับระเบิดทลายปาล์ม ผลดก เต็มต้น