13-13-21 ใช้ได้กับพืช ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมัน หอม กระเทียม เผือก สับปะรด และพืชผัก ช่วยในการบำรุงผล กระตุ้นการเจริญเติบโตของลำต้น เพิ่มขนาดของผลผลิต และน้ำหนัก

แนะนำใช้กับ
  • สับปะรด ระยะบำรุงผล ให้ปุ๋ยทางกาบใบหลังบังคับดอก 20 วัน (อัตราการใช้ 15-20 กรัม/ต้น)
  • หอม กระเทียม เผือก ระยะบำรุงต้น (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)