14-6-28 ใช้ได้กับพืช ไม้ผล ยางพารา นาข้าว บำรุงผล เพิ่มผลผลิต เพิ่มความสมบูรณ์ของต้น

แนะนำใช้กับ
  • ทุเรียน (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่) บำรุงผล ลูกใหญ่ เนื้อแน่น