15-5-20 ใช้ได้กับพืช นาข้าว ข้าวโพด ยางพารา ผลไม้ต่างๆ บำรุงผล หัว เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำตาล

แนะนำใช้กับ
  • นาข้าว ระยะ 20-25 วัน เข้าสู้ช่วงแตกกอ (อัตราการใช้ 25-30 กก./ไร่)
  • ข้าวโพด (อัตราการใช้ 20-25 กก./ไร่) เพิ่มความสมบูรณ์ในฝัก