15-5-36 ใช้ได้กับพืช ขนุน, ลำไย, มันสำปะหลัง, ไม้ผล ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ เพิ่มความหวาน บำรุงในแต่ละส่วนของพืชผล