15-7-18 ใช้ได้กับพืช ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว อ้อย บำรุงผล ทำให้พืชเขียวนาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต

แนะนำใช้กับ
  • ยางพารา บำรุงน้ำยางหลังเปิดกรีด ปีที่ 7 ขึ้นไป (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่)
  • อ้อย ครั้งที่ 3 ความหวานประมาณ 5-6 เดือน (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่)