16-8-8 ใช้ได้กับพืช ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลังในการเร่งการเจริญเติบโต เร่งการสังเคราะห์แสง สร้างคลอโรฟิลล์

แนะนำใช้กับ
  • นาข้าว เหมาะสำหรับดินทราย นาข้าว รองพื้น (20-30 กก./ไร่) เร่งการแตกกอ (25-30 กก./ไร่) รับหมาก (รับรวง 20-25 กก./ไร่)
  • อ้อยปลูก ช่วงแรก (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่)