18-4-6 ใช้ได้กับพืช เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกใหม่ หรือพืชที่ต้องการปลูกกินใบ เช่น ผักต่างๆ

แนะนำใช้กับ
  • ยางพารา อายุ 1-6 ปี ทำให้ยางพาราโตเร็ว ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง (อัตราการใช้ 400 กรัม/ต้น/ปี)
  • ปาล์มน้ำมัน อายุ 1-3 ปี (อัตราการใช้ 6 กก.ต้น/ปี)