18-46-0 ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งปาล์มน้ำมันและยางพารา

แนะนำใช้กับ
  • ไม้ยืนต้น ใช้เร่งดอก โดยใช้ใส่รอบ ๆ ต้น ตามแนวรัศมีพุ่มใบ ในระยะก่อนถึงฤดูออกดอกประมาณ 30-50 วัน ใช้(อัตราการใช้ 2-4 กก./ต้น) ตามขนาด และชนิดของต้นไม้นั้น