18-8-8 ใช้ได้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญหลากหลายชนิด ช่วยทำให้พืชตั้งต้นได้เร็ว ลำต้นโตไว ใบจะสังเคราะห์แสงได้ดี มีสีเขียวเข้ม และเขียวนาน

แนะนำใช้กับ
  • พริก, มะเขือเทศ, แตงกวา, มะระ, บวบ, แฟง, แตงโม, แคนตาลูป (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)
  • ถั่วต่างๆ เช่น ถั่วฝักยาว, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ถั่วพู, ถั่วลิสง (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)
  • ผักกินใบต่างๆ เช่น คะน้า, ผักบุ้ง, ผักกาด, ผักชี, ผักกวางตุ้ง, กะหล่ำ อื่นๆ (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)
  • อ้อย ครั้งที่ 1 ใส่หลังปลูก หรือ บำรุงตอทันที (อัตราการใช้ 40-60 กก./ไร่)
  • นาข้าว (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)