20-10-12 ใช้ได้กับพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติให้กับพืชผัก ผลไม้ทุกๆ ชนิด ได้ดีมาก

แนะนำใช้กับ
  • ยางพารา ปีที่ 1-2 ควรใส่ทุกๆ 2 เดือน (อัตราการใช้ 100-150 กรัม/ต้น/ครั้ง) ต้นโตไว แข็งแรง