21-0-0 ใช้ได้กับพืชไร่ทุกชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด รวมทั้งพืชผักทุกชนิด โดยใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ ทำให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงดี

แนะนำใช้กับ
  • ผักกินใบต่างๆ เช่นคะน้า, ผักบุ้ง, ผักกาด, ผักชี, ผักกวางตุ้ง, กะหล่ำ อื่นๆ (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)
  • พืชตระกูลกินฝัก-ผล ช่วงปลูกระยะแรก
  • พืชตระกูลกินหัว ช่วงปลูกระยะแรก
  • สับปะรด รองพื้นการปลูก หรือ เมื่อต้นตั้งตัวแล้ว (อัตราการใช้ 10-15 กรัม/ต้น)