21-7-18 ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งพืชผักชนิดต่างๆ ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

แนะนำใช้กับ
  • อ้อย ครั้งที่ 3 ประมาณ 5-6 เดือน (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่)
  • นาข้าว ครั้งที่ 2ระยะกำเนิดช่อดอก หรือ 30-40 วันก่อนข้าวออกดอก (อัตราการใช้ 25 กก./ไร่)
  • ยางพารา ระยะเปิดกรีดแล้ว หว่านทั่วแปลง (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่)