30-0-0 ใช้ได้กับพืช เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ในช่วงแรก เพื่อเพิ่มความเขียวของใบพืช