46-0-0 ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งพืชผักชนิดต่างๆ ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

แนะนำใช้กับ
  • นาข้าว หลังหว่าน 20 วัน หรือหลังปักดำ 5-7 วัน (อัตราการใช้ 10 กก./ไร่+ปุ๋ยสูตร)
  • ข้าวโพด ใส่ครั้งที่ 2 ออกดอกหัว (อัตราการใช้ 30-50 กก./ไร่)