8-24-24 ใช้ได้กับพืช พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้กับไม้ผลชนิดต่าง ๆ ใช้เร่งการออกดอก บำรุงดอก และเร่งการออกผล บำรุงผล

แนะนำใช้กับ
  • แห้ว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว (อัตราการใช้ 30-60 กก./ไร่)
  • ส้ม ทุเรียน มะนาว ลิ้นจี่ ลำใย องุ่น ฯลฯ (อัตราการใช้ 1-3 กก./ต้น)
  • พริก หอม กระเทียม มันฝรั่ง มะเขือ ขิง (อัตราการใช้ 60-90 กก./ไร่)