9-3-9 ใช้ได้กับพืช สวนไม้ผล ทุกชนิด ช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว บำรุงต้น แข็งแรง ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้สมบูรณ์เต็มที่ แตกกิ่งมาก ใบใหญ่เขียวเข้ม ออกดอกดก ขั้วดอกเหนียว ติดผลมาก ผลใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มคุณภาพ

แนะนำใช้กับ
  • มะยงชิด มะปราง ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด ลำไย มะม่วง ส้ม องุ่น มังคุด ลิ้นจี่ มะขาม ฯลฯ ใส่ครั้งที่ 2 หลังติดผล (อัตราการใช้ 5-10 กก./ต้น)
  • ยางพารา อายุ 5 ปี ยางเปิดกรีด (อัตราการใช้ 50 กก./ไร่) เพิ่มน้ำยางเปลือกยางนิ่มกรีดง่าย