ปุ๋ยดีมีคุณภาพ ครบสูตร ทุกกระสอบ

ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเกษตรกรไทย เราจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ปุ๋ยของเรามีคุณภาพ
โดยคัดสรรวัตถุดิบปุ๋ยชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก นำมาผสมกันเป็นสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมทุกประเภทอย่างถูกต้อง
ไม่โกงสูตร เต็มกระสอบทุกถุง เพื่อให้ปุ๋ยจากศักดิ์สยามเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ ครบสูตร ทุกกระสอบ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ศักดิ์สยามจำหน่ายทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีหลายหลายสูตร รวมถึงแม่ปุ๋ย ตอบโจทย์การเพาะปลูกทุกประเภท

สามเอส
สิงโตสยาม
พลอยเกษตร
ลีดเดอร์ชิพ

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผสมปุ๋ย โดยได้พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยแบบ Bulk Blending ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ ด้วยระบบการผลิตแบบกระสอบต่อกระสอบ เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีที่มีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอทั้งน้ำหนักและธาตุอาหาร ถูกต้องตามสูตรที่ผลิตและระบุข้างกระสอบ

ชมโรงงาน